De foto's van de "Officiële Inhuldiging Kerstverlichting 2011" zijn toegevoegd in het menu "Wit In Actie"

Het verslag van de Gemeenteraad op 24-11-2011 is toegevoegd.

 Het menu "In de Raad" is nu opgeslitst in 2 submenu's.

In de Gemeenteraad & In de OCMW Raad.

De foto's van de "Boomplantactie" zijn toegevoegd in het menu "Wit In Actie"

Graag stellen we jullie onze vernieuwde website voor.

We hopen zo de communicatie, naar jullie toe, nog vlotter te laten verlopen.

met vriendelijke groeten,

Het Bestuur