De Nieuwsbrieven 4, 5 en 6 van Woonpunt werden toegevoegd aan de website

Tal van krantenartikels werden weer aan de website toegevoegd. Het betreft artikels uit de Weekbode van 13 juni, 4 juli, 5 september, 12 september en 10 oktober.

De verslagen van de Openbare Zitting van de OCMW-Raad van 28 april en 26 mei werden toegevoegd onder het hoofdstuk 'In de Raad'.