Wie is wie

Raadsleden


Jan Bekaert

Eerste Schepen

 

Bevoegdheden:

 

Eerste Schepen en plaatsvervangend burgemeester.

financiën en begroting

personeel, organisatie en dienstverlening

publieke ruimte en patrimonium

openbare werken

weginfrastructuur

groendienst

riolering en nutsvoorzieningen

publieke gebouwenEngelstraat 62,

8480 Ichtegem

0485 69 52 95

051 58 81 71

jan.bekaert@ichtegem.be

Dieter Debacker

Gemeenteraadslid

OCMW-raadslid

 

- Lid Aandeelhoudersbestuur Drinkwater van De Watergroep

- Lid Regionaal Bestuurscommité Fluvius West

- Lid Raad van Bestuur I.V.O.O. (afvalintercommunale voorOostende en Ommeland)

-Lid Algemene Vergadering Regionaal landschap Houtland


Engelstraat 61

8480 Ichtegem

0496 51 48 73

051 58 42 24

dieter.debacker@ichtegem.be

Koen Gadeyne

Gemeenteraadslid

OCMW-raadslid


- Lid Algemene Vergadering Infrax West (distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas)

- Lid Algemene Vergadering Vivendo

- Lid Algemene Vergadering ZEFIER (intercommunale actief in actief in milieuvriendelijke energieopwekking)


Rommelstraat 21

8480 Eernegem

0468 12 44 80

koen.gadeyne@ichtegem.be


Celesta Muylle

Derde schepen


Bevoegdheden:


Milieu en Groenvoorziening

Afvalbeleid en Containerpark

Klimaat en Hernieuwbare Energie

Onderwijs

Cultuur, Erfgoed en Archief

Toerisme en Trage Wegen


- Lid Algemene Vergadering O.V.S.G. (Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten)

- Lid Raad van Bestuur GINTER (Intercultureel samenwerkingsverband)

- Lid Raad van Bestuur I.O.E.D. Polderrand (Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst)


Diksmuidebaan 169,

8480 Ichtegem

0472 54 75 57

051 58 12 33

celesta.muylle@ichtegem.be

David Van Moerkercke

Gemeenteraadslid

OCMW-raadslid

Politieraadslid


- Lid Algemene Vergadering V.V.O.G. (Vereniging Voor Openbaar Groen)

- Lid Beheerscomité Woonpunt (Intergemeentelijke Samenwerking omtrent Woonbeleid)

- Lid Raad van Bestuur Woonmaatschappij Woonsprong

 

Mexicostraat 27,

8480 Ichtegem

0486 10 00 69

david.vanmoerkercke@ichtegem.be

 

Sylvie Verschoore

Lid Bijzonder Comité van de Sociale Dienst


-Lid Bibliotheekcommissie

-Lid Beheerscomité De Kouter


Doornhoekstraat 23

8480 Bekegem

0478 55 85 76

sylvie.verschoore@ichtegem.be

 

Willy Hosten

Vijfde schepen

 

Bevoegdheden:

 

Voorzitter Bijzonder Comité van de Sociale Dienst

Sociale zaken (incl. armoedebestrijding en gelijke kansen)

Welzijn en Gezin (incl. Senioren, Kinderopvang, Lokaal Dienstencentrum en Huis van het Kind)

 Burgerlijke Stand

Ontwikkelingssamenwerking

 

Sportlaan 24,

8480 Ichtegem

0477 77 20 76

051 29 12 00

willy.hosten@ichtegem.be

 

Hendrik Missiaen

Gemeenteraadslid

OCMW-raadslid


- Lid Algemene Vergadering W.V.I. (West-Vlaamse Intercommunale)


Rommelstraat 13

8480 Ichtegem

0476 57 23 21

hendrik.missiaen@ichtegem.be

Antoon Calus

Lid Bijzonder Comité van de Sociale Dienst

 

Engelstraat 81

8480 Ichtegem

0475 21 13 23

antoon.calus@ichtegem.be

 

Partijbestuur


Antoon Calus

Voorzitter

Engelstraat 81

8480 Ichtegem

0475 21 13 23

antoon.calus@ichtegem.be

Sara Declercq

Penningmeester

Moerdijkstraat 91

8480 Ichtegem

0473 54 11 53

saradeclercq@yahoo.com


Hendrik D'Hulster

Secretaris

'S Gravendriesschelaan 55

8480 Eernegem

0472 44 51 58

hendrik.dhulster@telenet.be

Koen Gadeyne

Ondervoorzitter

Rommelstraat 21

8480 Eernegem

0468 12 44 80

koen.gadeyne@telenet.be